f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/08/2565 แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งานบริการ) จำนวน 1 อัตรา
2 09/03/2565 การแก้ไขปัญหาการพังทลายของลาดคันทาง ด้านดินถม (Side Slope)
3 01/03/2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่
4 22/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4272
5 21/12/2564 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4060
6 21/12/2564 การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตราฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 4071
7 08/01/2564 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
8 02/11/2563 เปิดให้บริการแล้ว จุดชมวิว สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เส้นทางสู่อำเภอเบตง
9 29/10/2563 ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4063 สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู
10 07/05/2563 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
11 22/05/2562 นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา
12 18/05/2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
13 23/01/2562 ตรวจรับงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอนป่าพ้อ - ท่าสาป ตอน 2 กม.33+685 -กม.33+741 และ กม.34+200 - กม.34+759
14 18/01/2562 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่