f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่
ลงวันที่ 02/03/2565

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านกำปั่น ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด , นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา, รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่


'