f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V N 100 Ah พร้อมน้ำกรด จำนวน 2 ลูก 04/08/2565 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/08/2565 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/08/2565 5,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยะลา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 100,063.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ 26/07/2565 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.25+961 - กม.26+284 (LT.,RT.) และ กม.26+355 - กม.26+369 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 355.34 ตร.ม. 21/07/2565 148,532.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง จำนวน ๒ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๙ ปริมาณงาน ๙๒,๓๑๕.๐๐ ตร.ม. 21/07/2565 60,004.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 18/07/2565 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 06/07/2565 35,953.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา หินใหญ่ ขนาด 15 - 30 ซม. จำนวน 20 ลบ.ม. 06/07/2565 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 06/07/2565 5,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อหมึกเลเซอร์เจ็ท จำนวน ๑ กล่อง 06/07/2565 5,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 01/07/2565 18,083.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/07/2565 26,722.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อหิน จำนวน ๑๐ ลบ.ม. 01/07/2565 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,058 รายการ