f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/08/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.33+218 – กม.33+600 LT., RT. ระยะทาง 0.382 กม. ปริมาณงาน 8,028 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/08/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๑+๓๐๐ ระยะทาง ๒.๓๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/07/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4325 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ระหว่าง กม.5+150 - กม.5+200 ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/07/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี- บ่อหิน ระหว่าง กม.104+850 - กม.108+180 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/06/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปะซ่อม(Skin Patching)ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอนรามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.3+300 - กม.6+000 ระยะทาง 2.70 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 - กม.27+050,กม.33+600 - กม.33+741,กม.34+200 - กม.34+759 ฯลฯ ปริมาณงาน 6,318.00 หมุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118 หมุด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.16+875 - กม.28+265 ปริมาณงาน 89.70 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ),ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.10+000 - กม.32+079 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 439.70 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2562 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+648 ปริมาณงาน 87.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ