title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 19/04/2562 19/04/2562 312/-/62/17 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างงานทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 4060,4066,4067 และทางหลวงหมายเลข 4071 ปริมาณงาน 1,128.34 ตารางเมตร 10/04/2562 10/04/2562 312/-/62/149 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/04/2562 10/04/2562 312/35/62/150 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๘ ตัน 09/04/2562 09/04/2562 312/60/62/148 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 09/04/2562 312/60/62/147 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 09/04/2562 312/-/62/146 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 02/04/2562 02/04/2562 312/30/62/044 แขวงทางหลวงยะลา
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 29/03/2562 29/03/2562 312/60/62/142 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ 29/03/2562 29/03/2562 312/-/62/141 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมาทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.๖๘+๗๑๔ - กม.๑๑๐+๖๓๖ ปริมาณงาน ๒,๐๙๘.๐๖ ตร.ม. 29/03/2562 29/03/2562 312/-/62/140 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมาทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๓๓๕ ปริมาณงาน ๙๙๕.๒๐ ตร.ม. 29/03/2562 29/03/2562 312/-/62/139 แขวงทางหลวงยะลา
12 ซื้อฝาปั้ม จำนวน ๑ ชิ้น 28/03/2562 28/03/2562 312/30/62/043 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 26/03/2562 26/03/2562 312/60/62/136 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 26/03/2562 26/03/2562 312/60/62/135 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 22/03/2562 22/03/2562 312/60/62/127 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 91 รายการ