title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน ๒๑ ลูก 08/02/2562 08/02/2562 พ.๑/๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 08/02/2562 08/02/2562 พ.๑/๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๘๙ รายการ 08/02/2562 08/02/2562 พ.๑/๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 08/02/2562 08/02/2562 พ.๑/๒/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงยะลา
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๓๑ รายการ 28/12/2561 28/12/2561 สทล.๑๘ ขท.ยะลา.๑/๑๕๑๐ แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ