f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ 29/06/2565 พ.1/5/2565 แขวงทางหลวงยะลา
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ 08/03/2565 พ.1/4/2565 แขวงทางหลวงยะลา
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 18/11/2564 พ.1/3/2565 แขวงทางหลวงยะลา
4 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๒ รายการ 18/11/2564 พ.1/2/2565 แขวงทางหลวงยะลา
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 26 รายการ 15/10/2564 พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงยะลา
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 30/07/2564 พ.1/5/2564 แขวงทางหลวงยะลา
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 105 รายการ 30/12/2563 พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงยะลา
8 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน 1 รายการ 24/12/2563 พ.1/3/2564 แขวงทางหลวงยะลา
9 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงยะลา
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุน จำนวน 26 รายการ 27/10/2563 พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงยะลา
11 ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๕๔๑/๔๔ จำนวน ๑ หลัง 27/03/2563 พ.1/8/2563 แขวงทางหลวงยะลา
12 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 59 รายการ 13/02/2563 พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงยะลา
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 4) 12/02/2563 พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงยะลา
14 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 3) 07/01/2563 พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงยะลา
15 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ