f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบตเตอรี่ 12 V N 100 Ah พร้อมน้ำกรด จำนวน 2 ลูก 04/08/2565 312/65/217 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/08/2565 312/65/223 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/08/2565 312/65/219 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ 26/07/2565 312/65/204 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป ระหว่าง กม.25+961 - กม.26+284 (LT.,RT.) และ กม.26+355 - กม.26+369 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 355.34 ตร.ม. 21/07/2565 312/65/201 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง จำนวน ๒ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๙ ปริมาณงาน ๙๒,๓๑๕.๐๐ ตร.ม. 21/07/2565 312/65/200 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 18/07/2565 312/30/65/102 แขวงทางหลวงยะลา
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 06/07/2565 312/65/198 แขวงทางหลวงยะลา
9 หินใหญ่ ขนาด 15 - 30 ซม. จำนวน 20 ลบ.ม. 06/07/2565 312/65/197 แขวงทางหลวงยะลา
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 06/07/2565 312/65/196 แขวงทางหลวงยะลา
11 ซื้อหมึกเลเซอร์เจ็ท จำนวน ๑ กล่อง 06/07/2565 312/65/195 แขวงทางหลวงยะลา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 01/07/2565 312/65/191 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/07/2565 312/65/190 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อหิน จำนวน ๑๐ ลบ.ม. 01/07/2565 312/65/189 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๑ รายการ 01/07/2565 312/65/188 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 980 รายการ