f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/07/2563 312/63/173 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๖+๗๗๕ - กม.๓๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๔๒๒ ตร.ม. 29/06/2563 312/63/170 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 26/06/2563 312/63/169 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ 23/06/2563 312/63/167 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จุ ๒๐ กก. จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง 19/06/2563 312/63/166 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อยาง CRS - ๒ จุ ๒๐๐ กก. จำนวน ๒๐ ถัง 19/06/2563 312/63/165 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ จำนวน ๔ เส้น 17/06/2563 312/30/63/111 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 16/06/2563 312/-/63/28 แขวงทางหลวงยะลา
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 12/06/2563 312/63/164 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน รามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.๓+๒๗๐-กม.๓+๘๖๔ RT. ระยะทาง ๐.๕๙๔ กิโลเมตร 11/06/2563 312/63/162 แขวงทางหลวงยะลา
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 15/06/2563 312/30/63/107 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 10/06/2563 312/-/63/26 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 22/06/2563 ยล.53/2563 แขวงทางหลวงยะลา
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 01/06/2563 312/63/160 แขวงทางหลวงยะลา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 28/05/2563 312/63/159 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 434 รายการ