title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 19/04/2562 19/04/2562 312/-/62/17 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างงานทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 4060,4066,4067 และทางหลวงหมายเลข 4071 ปริมาณงาน 1,128.34 ตารางเมตร 10/04/2562 10/04/2562 312/-/62/149 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/04/2562 10/04/2562 312/35/62/150 แขวงทางหลวงยะลา
4 ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๘ ตัน 09/04/2562 09/04/2562 312/60/62/148 แขวงทางหลวงยะลา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 09/04/2562 312/60/62/147 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 09/04/2562 312/-/62/146 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118.00 หมุด 17/04/2562 17/04/2562 ยล.53/2562 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี – ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.16+875 – กม.28+265 ปริมาณงาน 89.70 ตร.ม. 17/04/2562 17/04/2562 ยล.50/2562 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 – กม.35+648 ปริมาณงาน 87.00 ตร.ม. 17/04/2562 17/04/2562 ยล.49/2562 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา – บาจุ ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ – บันนังสตา ระหว่าง กม.10+000 – กม.32+079 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 439.700 ตร.ม. 17/04/2562 17/04/2562 ยล.48/2562 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 397.10 ตร.ม. 17/04/2562 17/04/2562 ยล.51/2562 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ- ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 – กม.27+050, กม.33+600 – กม.33+741,กม.34+200 – กม.34+759, ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา – ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.40+365 – กม.50+400, ฯลฯ 17/04/2562 17/04/2562 ยล.52/2562 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 02/04/2562 02/04/2562 312/30/62/044 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.76+100 - กม.77+100,กม.77+300 - กม.78+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/04/2562 11/04/2562 ยล.41/2562 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+525 (RT.),กม.6+780 - กม.7+235 (RT.)และ กม.7+785 - กม.8+800(RT.) ปริมาณงาน 60 ต้น 17/04/2562 17/04/2562 ยล.45/2562 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 129 รายการ