f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ป่าพ้อ - ท่าสาป กม.๓๔+๓๐๐ (RT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/06/2565 312/65/151 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ที่ กม.๔๖+๒๐๐(RT.) และ กม.๖๐+๗๐๐(LT.) 07/06/2565 312/65/150 แขวงทางหลวงยะลา
3 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4063 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปารามีแต - โกตาบารู ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+100 ระยะทาง 0.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2565 312/65/141 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.142+875 - กม.142+925 (RT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2565 312/65/144 แขวงทางหลวงยะลา
5 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.121+400 - กม.121+450 (RT.) ระยะทาง 0.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2565 312/65/143 แขวงทางหลวงยะลา
6 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - บือเล็งใต้ ระหว่าง กม.0+750 - กม.1+100 (LT.,RT) ระยะทาง 0.350 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2565 312/65/142 แขวงทางหลวงยะลา
7 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.52+200 - กม.52+500 ระยะทาง 0.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2565 312/65/140 แขวงทางหลวงยะลา
8 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี - สันกาหลง ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+700 (RT.) ระยะทาง 16.700 กม. 26/05/2565 312/65/139 แขวงทางหลวงยะลา
9 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอน รามัน - จะรังตาดง กม.13+750 - กม.14+850 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 12/04/2565 สัญญาเลขที่ 236/2565 แขวงทางหลวงยะลา
10 จ้างเหมางานซ่อมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ที่ กม.๑๐๔+๖๙๔(RT.), กม.๑๐๙+๗๒๔(LT.),ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ที่ กม.๑๒๓+๓๒๐ (LT.)และทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โกตาบารู - แบหอ ที่ 17/03/2565 312/65/104 แขวงทางหลวงยะลา
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) โครงการถนนสวยงาม ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 - กม.35+648.591 15/03/2565 สัญญาเลขที่ ยล.26/2565 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.0+600 - กม.2+200 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.600 กม. ปริมาณงาน 6 แห่ง 11/01/2565 ยล.24/2565 แขวงทางหลวงยะลา
13 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.15+200 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 1.714 กม.ปริมาณงาน 11 แห่ง 11/01/2565 ยล.23/2565 แขวงทางหลวงยะลา
14 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.13+360 - กม.31+040 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิค 1 แห่ง ปริมาณงาน 104 ต้น 05/01/2565 ยล.25/2565 แขวงทางหลวงยะลา
15 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู - วังพญา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.050 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 ยล.19/2565 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 197 รายการ