title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 พ.1259/2562 แขวงทางหลวงยะลา
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 02/10/2562 30/09/2562 พ.1258/2562 แขวงทางหลวงยะลา
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01/10/2562 30/09/2562 พ.1257/2562 แขวงทางหลวงยะลา
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 05/07/2562 04/07/2562 พ.949/2562 แขวงทางหลวงยะลา
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 25/06/2562 25/06/2562 พ.472/2562 แขวงทางหลวงยะลา
6 พ.411/2562 16/05/2562 02/05/2562 พ.411/2562 แขวงทางหลวงยะลา
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 26/04/2562 19/04/2562 พ.382/2562 แขวงทางหลวงยะลา
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 15/03/2562 15/03/2562 พ.196/2562 แขวงทางหลวงยะลา
9 สรุ ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 11/02/2562 08/02/2562 พ.97/2562 แขวงทางหลวงยะลา
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 04/01/2562 04/01/2562 พ.12/2562 แขวงทางหลวงยะลา
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 พ.937/2561 แขวงทางหลวงยะลา
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 07/12/2561 07/12/2561 พ.910/2561 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ