title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 15/03/2562 15/03/2562 พ.196/2562 แขวงทางหลวงยะลา
2 สรุ ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 11/02/2562 08/02/2562 พ.97/2562 แขวงทางหลวงยะลา
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 04/01/2562 04/01/2562 พ.12/2562 แขวงทางหลวงยะลา
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 13/12/2561 พ.937/2561 แขวงทางหลวงยะลา
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 07/12/2561 07/12/2561 พ.910/2561 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ