title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๒๖,๔๗๔ ตารางเมตร 07/03/2562 07/03/2562 312/-/62/114 แขวงทางหลวงยะลา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/03/2562 05/03/2562 312/60/62/111 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ