f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ลงวันที่ 25/07/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28  กรกฎาคม  2562  ณ สำนักงานแขวงทางหลวยะลา


'