f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 27/07/2565

นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย และข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ แขวงทางหลวงยะลา


'